Make your own free website on Tripod.com

Følgende få visdomsord tror jeg er mine egne (Lengre nedenfor følger noen jeg har samlet fra andre kilder).

Du skal IKKE gjøre mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg.  For andre er ikke som deg, og følgelig ønsker de seg heller ikke det samme som deg, og de tolker heller ikke ting slik som deg.  Du må først forstå den andre og så gjøre det den andre ønsker.  Og ikke gjøre mot den andre det du ønsker at den andre hadde gjort mot deg.

Forelskelse er noe man finner.  Forelskelse er noe som forsvinner.
Kjærlighet er noe man skaper.  Kjærlighet er no som (kan) vare(r).

En må være litt dum for å tro at en er smart.  Er du intelligent så evner du og se din egen utilstrekkelighet.  Og herav følger også neste :

Jo dummere man er, jo lettere er det å være lykkelig.  Se forklaring over.

Følgende er ikke min egen men tar den med her allikevel da den er så utrolig sentral for ett lykkelig og godt liv : 
En må elske seg selv før en kan greie og elske andre.  Ingen forklaring gies, men prøv "Dare To Conenct" by "Susan Jeffers".

Det er INGEN som mener noe vondt, det er bare du som oppfatter det vondt.  Og man må ha sine tanker rettet mot dens andre situasjon (og ikke ens egen), for å greie og se det.  Denne er nok svært provoserende og jeg tror de aller fleste vil føles seg truffet av den.  Og til deg som alt har skjønt det : Gratulerer ! du lever i ett med Gud.

Gud = Alt.  Absolutt alt.

Og det var slutten på listen med mine egne visdomsord, under følger andres :

 

These selected words of wisdom, are some I came across, that means a lot to just me.

Visdomsord / words of wisdom :
-------------------------------------

A sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

With increasing technology goes increasing vulnerability.

"A great scientist, now dead, used to tease me by saying that  because politics is the art of the possible, it appeals only  to second-rate minds.  For the first-raters, he claimed, are  only interested in the impossible."

You're never too old to become younger.

Teamwork is essential -- it allows you to blame someone else.

A witty saying proves nothing, but saying something pointless gets people's attention.

Wishing for something does not make it happen.

Reality is for those who can't face Science Fiction.

"There are three principal ways to lose money: wine, women, and engineers.  While the first two are more pleasant, the third is by far the more certain."

"Why is it that we rejoice at a birth and grieve at a funeral?  It is because we are not the person involved"

In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe."  -- Carl Sagan, Cosmos

"It's kind of fun to do the impossible."  -- Walt Disney

Yes, but which self do you want to be?

The trouble with being punctual is that nobody's there to appreciate it.

Everybody is somebody else's weirdo.

If the aborigine drafted an IQ test, all of Western civilization would presumably flunk it.

That woman speaks eight languages and can't say "no" in any of them.

Cigarette : A fire at one end, a fool at the other, and a bit of tobacco in between.

Friends come and go, but enemies accumulate.

"Bringing the pieces together" or "Bringing the people to pieces" ?

"Life happens while you are THERE" and not "Somewhere else"

To get something done, a committee should consist of no more than three men, two of them absent.

Perfection is reached, not when there is no longer anything to add, but when there is no longer anything to take away.

Half of everything you know is wrong.

Kan du ikke hva du vil, bør du ville en gang til. (Piet Hein).

- TRO -
er aa sitte paa en gren som blir saget av og vaere sikker paa at det er treet som detter...

Hvis du gjør det du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått.

Kunsten er ikke å vite, men å vite hvem som vet.

Det er deg selv, som i kraft av din egen oppførsel, bestemmer hvordan andre skal behandle deg.

Det er om å gjøre og se mulighetene, ikke problemene.

Det er alltid en løsning.

Sett deg det målet at alle du møter i løpet av dagen, skal sitte igjen med noe positivt etterpå.

Det er de etterlatte det er synd på.  Ikke den avdøde.

"Det er fordømt viktig og eie sin egen tid"

Tidløsheten, er et mål på de store ideene, ikke tiden.

Det er en menneskerett å ha en selvstendig fri vilje, og det er en forbrytelse å gjøre seg til sjef over et annet menneskes vilje.

Ta vare på timene.  Ellers taper du år.

"Vi skal gi tulipanene et gunstig miljø så de  blir så store, vakre og velutviklet som de  overhodet har mulighet for å bli, - men de  skal ikke tvinges til å bli en rose."

"Ikke sett tingene fra deg, sett dem på plass". Alt annet betyr at du må håndtere dem to ganger.

"Det er mye mer nødvendig å ha godt rykte enn ren  skjorte, for skjorten kan man vaske, men ikke ryktet"

Vår lille nevø Albert hevder om sin lærer: - Fyren er treig !  Han tror at ordene bare kan staves på En måte.

Noen er så optatt av og vente på den ene Store lykken, at de overser de mange små lykkelige øyeblikk.

Det finnes ikke nederlag.  Bare tilbakemeldinger.

"Flere og flere kommer til å dyrke kroppen for å  dø friskest mulig."

"Menneskeheten går uavlatelig frem,  menneskene forblir alltid de samme."

"Jeg gjør som jeg selv har lyst til og sier det som  sant er.  Mer skal det ikke til før du blir sett på  som en slags byoriginal."

En drøm i dag, Virkelighet i morgen.

Lykke måles i kjærligheten du gir og får.

"Pedersen har en hjerne som en datamaskin, han kan gjøre  de utroligste feil."

Teknikk forstås av noen få - Biologi forstår ingen.

Er det noe som bør være forbudt, så er det å ta humøret fra folk.

Mennesket har spist av kunnskapens tre, og satt eplet i halsen.

Det er overveiende sansynlig at det usansynlige før eller siden vil skje.

Det meste som gir oss glede er ufornuftig.

"Ikke fortell hvor mye du arbeider.  Si heller hva du får gjort".

Det du pleier å gjøre er som oftest ikke det du burde ha gjort.

Du er hva du tenker.

Å leve er Å lære.

Å lære er å endre adferd.

Det uendelig lilles rolle i naturen er uendelig stor.

Menn og kvinner er to parallelle linjer, og det ligger i parallelle linjers natur at de aldri møtes.

Den som siger seg at være ferdig utlærd, er ikke utlærd, men ferdig.

Det som ikke øves, det sløves.

Det finnes ikke dårlige arbeidstakere. Bare dårlige ledere.

Det er lettere å ape en å skape.