Make your own free website on Tripod.com

 

 Det er INGEN TURANSVARLIG for noen av turene,
 hvis du har lyst og være med, må du selv ringe
 rundt, og bidra til ordning av overnatting etc.

   SVHGK TurProgram År 2000 :

   9-12/6 Hjartdal
   Johnny er hytte-koordinator. Ring ham og meld
   deg på før 1. Mai. (Også NC)
   
   28/7-6/8 Vågå
   Øivind er hytte-koordinator. Ring ham og meld
   deg på før 1/6.  (Også NM)
 
   1-3/9 Valle (VærForbehold)
   (RykteBørs)
   
   År 2001 uke 3/4 eller uke 4/5 Lanzarote
   Uspesifisert/Sjanse
   (RykteBørs)